måndag 2 februari 2009

Turister skall få det att vända

Läs SVD måndagen 2 februari om utveckligen inom svensk turism där man bl.a pekar på vikten av att fortsätta lobba för att svenskar turistar i Sverige.
Dennis Bederoff, på Nutek, tror också att kombinationen med ökade disponibla inkomster och minskat resande till utlandet talar för en positiv utveckling under 2009
http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_1047765.e24